21/04/24

Lokalt stipendium till Källslättenföreningen

Arbetsdagen i Källslätten inledde med sol och ett välkommet stipendium. Källslättenföreningen till delades Sparbaksstiftelen Dalarnas Lokala Stipendium på 15 000 kronor. På plats i Källslätten var Alf Tangenäs och Göran Andersson för att dela ut stipendiet.

Stig-Åke Svenson från Källslättenföreningen tar emot Lokalt stipendium av Alf Tangnäs, förtroenderådet i Falun

Motiveringen löd: För att ni vårdar och sköter om denna fantastiska natur- och kulturhistoriska oas mitt i storskogen, så att vi kan komma hit och andas den friska luften och känna lugnet och stillheten i denna underbara miljö med anor från minst 1500-talet.
För att ni år efter år ställer upp frivilligt arbetar och upprätthåller traditionen och bevarar detta kulturhistoriska arv levande.

Stig-Åke Svensson var glad för tillskottet i föreningen. All verksamhet sker ideellt och medlemsavgiften är inte stor, fler medlemmar är välkomna!

Stipendieutdelning innan arbetspass.

Fakta om Källslätten

Naturskyddsområdet i Källslätten startar 1966 då restaureringsarbetet inleddes av ett gäng ungdomar från Borlänge. Detta för att bevara och skydda det rika växt- och djurlivet samt de kulturhistoriska värdena i området. Källslätten omfattar en variation av biotoper som ängsmarker, skogspartier och våtmarker, vilket bidrar till en hög biologisk mångfald.

I området finns även spår av äldre kulturhistoriska lämningar, som gamla odlingsrösen, stenmurar och traditionella byggnader. Dessa lämningar vittnar om människors långa historia av bosättning och bruk av marken i Källslätten.

Skyddet av Källslättens naturområde som sker på ideell basis, är viktigt för att bevara Dalarnas kulturarv och för att ge människor möjlighet att uppleva och njuta av naturen på nära håll. Området är populärt för rekreation, naturvandring och friluftsliv.

Förtroenderåd
Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med Swedbank.

Nyhetsarkiv

20/05/24


Älvdalens Biografteater tilldelas Sparbanksstiftelsen Dalarnas..

Läs mer »

14/05/24


Duon på Dalapop har blivit..

Läs mer »

09/05/24


När GRÄNGE redaktionskommitté hade årsmötet..

Läs mer »

06/05/24


Musikalföreställningen Spara & Slösa hade..

Läs mer »

05/05/24


Kulturföreningen Säterstampen som årligen arrangerar..

Läs mer »

05/05/24


Gagnefs Fotoklubb en plattform för..

Läs mer »

05/05/24


Jan Delbom från Borlänge som..

Läs mer »

21/04/24


Arbetsdagen i Källslätten inledde med..

Läs mer »

10/04/24


I tider av oro och..

Läs mer »

08/04/24


Nu var det dags igen..

Läs mer »

30/10/23


Sista veckan i oktober 2023..

Läs mer »

26/08/23


Folkärna Folkfest tillkom på initiativ..

Läs mer »

26/08/23


Karate är ett gammalt kamp-..

Läs mer »

21/08/23


Carthago Frafrance utvecklar ett nytt..

Läs mer »

21/07/23


DalaCapital har beslutat att investera..

Läs mer »

05/07/23


Orsakajt´n är en institution i..

Läs mer »

28/06/23


Ahlbäckstiftelsen värnar om Johan Ahlbäcks..

Läs mer »

16/05/23


Lokalt stipendium, till Orsa IF..

Läs mer »

14/05/23


Lokalt stipendium till Ludvika FFI,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Björn Johansson,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Per Wålstedt,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Mats Reyier,..

Läs mer »

26/04/23


Sparbanksstiftelsen Dalarna har bidragit till..

Läs mer »

21/04/23


Jag har en idé är..

Läs mer »

30/03/23


Dalapop Dalapop är ett naturligt..

Läs mer »

26/03/23


Fina isbanor, så välförtjänta av..

Läs mer »

21/02/23


Parasportförbundet i Dalarna arrangerade Snöskolöpning..

Läs mer »

21/02/23


Det är bolaget bakom den..

Läs mer »

21/02/23


Parasport och Dalakampen, så härligt..

Läs mer »

01/02/23


Alexandra Lorenz tilldelas ett lokalt..

Läs mer »

01/12/22


Sparbanksstiftelsen Dalarnas lokala stipendium har..

Läs mer »

20/11/22


Lokalt stipendium till Anna Maria..

Läs mer »

06/10/22


Vi har bjudit in över..

Läs mer »

27/09/22


Lokala Stipendier Sparbanksstiftelsen Dalarna har..

Läs mer »

23/09/22


Bolaget SoKwikk, med en kombinerad..

Läs mer »

31/03/22


Som en fortsättning på Daladagen..

Läs mer »

17/12/21


Plattformen ShowDevote beviljas såddkapital för..

Läs mer »

16/12/21


Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare..

Läs mer »

02/12/21


Det är bolaget bakom den..

Läs mer »

06/10/21


Senast Daladagen genomfördes var oktober..

Läs mer »

30/10/20


22 oktober arrangerade Sparbanksstiftelsen Dalarna..

Läs mer »

28/10/20


Sparbanksstiftelsen Dalarna lanserar en vacker..

Läs mer »

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.