Daladagen 2023

Över 150 nyfikna beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor samlades när Sparbanksstiftelsen Dalarna bjöd in till den årliga Daladagen 2023, denna gång på Romme Alpin i Borlänge. Årets tema var AI, Artificiell intelligens, ett ämne som för många både känns lockande och skrämmande.

Daladagens program innehöll både panelsamtal och gruppdiskussioner. Moderator för dagen var som vanligt Ellinor Persson, känd program- och debattledare, som tog upp en fråga som många av oss nog funderat över:
— Jag har hört att AI kommer att utplåna oss alla inom 30 år. Stämmer det?
Fredrik Löfgren, även han AI-expert från Linköpings universitet och en av dagens talare skrattade och svarade:
— Nej, AI har blivit ett race, och ett väldigt polariserat sådant. Det kommer inte gå att stoppa. Men jag tror inte att vi kommer att bli utplånade. 
Däremot tycker han att desinformation som sprids med hjälp av AI är ett problem:
— Med AI-genererad desinformation, eller så kallade fake news, har vi ett stort hot mot vårt samhälle.

— Hur kommer man i gång med AI om man inte kan någonting alls sedan innan? frågar någon.

Fredrik föreslår att man går in och skapar ett konto på ChatGPT, den vanligaste och mest använda AI-tjänsten just nu.
— Sedan testar du att ställa frågor. Ju mer du använder tjänsten, desto bättre svar får du. Nu har ChatGPT dessutom fått ögon så du kan till exempel fota av ett svårt mattetal och så går den igenom hela lösningen. Man behöver alltså inte längre ha högutbildade föräldrar för att få hjälp med matteläxan, säger Fredrik.
Men det man ska ha i åtanke, fortsätter han, är att ChatGPT också kan ha fel.

Kjell Grundström sammanfattade dagen:
— AI är något som vi alla måste förhålla oss till, och engagera oss i, så att det används korrekt och driver utvecklingen inom samhälle och näringsliv på ett positivt sätt. Vi behöver utnyttja fördelarna!
 

Daladagen 2022

Vi har bjudit in över 20 gäster och talare som kommer medverka på plats eller digitalt på Daladagen 2022 den 27 oktober.

Peter Carlsson, Grundare Northvolt – Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park – Gabriel Ehrling Perers VD Idealistas AB – Sofia Jarl, Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (c) – Peter Majanen, CEO Quattroporte – Madeleine Norum, Placebrander AB – Per Lyrvall, General Counsel och Country Manager Sweden – Daniel Färm, Aktuellt i Politiken – Sara Wimmercranz, Grundare av Backing Minds – Mia Eriksson, Platschef SSAB – Per Wolf, Entreprenör – Alexandra Bennström, Segmentansvarig Företag Gävleborg Dalarna – Jenny Gotthardsson, General Manager Boliden – Ola Serneke, VD Serneke Invest – Olof Manner, Seniorrådgivare Swedbank – Anna Rosengren, VD Almi GävleDala – Tobias Hansson, VD Hitachi Energy – Simon Strömqvist, Verksamhetschef Byggdialog – Rodin Genoff, Managing Director på Rodin Genoff & Associates.

Evenemanget livesändes och finns tillgängligt att se i efterhand, se länk nedan

Daladagen 2022

 

Daladagen 2021

Med en pandemi emellan genomfördes senaste Daladagen i oktober 2019. Men redan då bestämde vi att temat för ”nästa” Daladag skulle vara ”Bygga broar”. Det bildade ramen för årets Event. Vi
ville skapa ett forum för diskussion om ekonomi och samhällsutveckling med
tydligt fokus på samarbete som verkligen leder till resultat för Dalarnas
tillväxt och utveckling.

Evenemanget genomfördes med livesändning där vi på en läktare hade nästa generation som kommer att bygga vårt samhälle och där vi på den andra läktaren hade generationen som redan gjort det under många år. Mellan oss på golvet hade vi fler intressanta personer som både reflekterade och delade kunskap och erfarenhet.

Fem bankchefer ger sin syn på våra utmaningar medan reflekterande personer såsom Sara Wimmercranz och Tobias Degsell deltog. 

Vi intervjuade intressanta gäster som gav sina inspel bland annat Jens
Henriksson VD Swedbank samt Carola Lemne tidigare VD för Svenskt Näringsliv,
Styrelseordförande för UF, Engelska skolan med flera.

20 634 elever drev UF-företag just då och vi fick en affärspitch av vinnaren
2021.

Dick Harrysson presenterade i ett historiskt perspektiv: Vad är
pengar?

Vår ambition var att engagera människor under dagen genom att lyfta aktuella frågor och
dessutom prata om det vi ser komma i framtiden. Sparbanksstiftelsen Dalarna
har möjlighet att stödja olika projekt och initiativ och Daladagen är
en möjlighet för oss att få inspel till vår verksamhet.

Daladagen arrangeras av Sparbanksstiftelsen Dalarna i samarbete med Swedbank
och Dalarna Science Park.

Evenemanget livesändes och finns tillgängligt att se i efterhand, se länk nedan.

Daladagen 2021

 

Daladagen 2019

Daladagen 2019 kan sammanfattas med att samarbete är nyckeln till långsiktigt hållbar tillväxt. Ska vi lyckas forma en hållbar framtid miljömässigt, socialt och ekonomiskt måste vi gå från ord till handling var samtliga talare överens om. Men inte bara det, det handlar också om att se möjligheterna och ha modet att investera i övergången till en världsordning med hållbar tillväxt. Sverige kan på många sätt bli ett föregångsland när det gäller att möta klimatförändringar och andra utmaningar kring tillväxten i ett globalt perspektiv .

Programpunkter

Inom stora delar av industrin pågår ett intensivt hållbarhetsarbete på många plan och i många led. Mia Eriksson, SSAB, platschef Borlänge, Jenny Gotthardsson, Boliden, platschef Garpenberg och Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo samtalade om allt från fossilfritt stål, minskade transporter och minskad platsanvändning till digitalisering, automation och jämställdhet.

Mia Eriksson, SSAB, platschef Borlänge, Jenny Gotthardsson, Boliden, platschef Garpenberg och Anna Stiwne, VD Åkerströms Björbo. Foto: Ulf Palm

Liza Jonsons och Jens Grebäck, VD respektive försäljningschef för Robur, hade ett tydligt budskap till publiken. Vi kan påverka mycket med vårt sparande till exempel genom spara i en global aktiefond som enbart investerar i företag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Genom att välja den typen av sparande styr vi tillsammans utveckligen i rätt riktning och får successivt företagen att inse att de måste agera med respekt och hänsyn för att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika.

Liza Jonson VD Robur. Foto: Ulf Palm

Mette Kahlin MCVeigh, chef för Klimatprogrammet på den gröna och liberala tankesmedjan Fores, jobbar med att sammanför politik, näringsliv och forskning.

Tobias Degsell, expert på kreativitet och Nobelpristagare, som höll ett fängslande föredrag utifrån titeln från ord till handling! Genom något som kanske bäst kan beskrivas som ett associativt flow lyckades han på 30 minuter förmedla några av de viktigaste gemensamma nämnarna hos 950 nobelpristagare.

Tobias Degsell. Foto: Ulf Palm

Vill man ha något måste man göra en sjujäkla insats! Orden kommer från Jonas Bergqvist, hockeylegend i Leksand och landslaget, numera ledare i Swedbank, och det är lika giltiga i idrottsvärlden som i arbetslivet. Men hållbart ledarskap handlar också om att förstå människor, ju bättre vi människor mår, desto bättre presterar vi. Och att hitta kraften och lösningarna i gruppen. För ju fler som tycker att det är kul i ett lag, desto större chans att lyckas. Hållbart ledarskap handlar i grunden om omtanke.

Jonas Bergqvist. Foto: Ulf Palm

Daladagen 2018

Spännande frågor samlade närmare 500 deltagare till Daladagen 2018 på Magasinet, Falun. Samhälle och näringsliv, ansvar och värderingar, drömmar och entreprenörskap. Allt hör ihop och allt måste fungera. Både lokalt och globalt. Daladagens fullspäckade program lockade en stor och intresserad publik som skickligt lotsades mellan vitt skilda ämnen som globalisering, digitalisering, mänskliga rättigheter, artificiell intelligens och passionerat entreprenörskap. På plats fanns dessutom drygt 30 UF-företag som visade upp sitt breda utbud av produkter och tjänster. Under dagen delades Dalastipendiet ut till två värdiga stipendiater. Daladagen genomfördes i samarbete med Swedbank och Dalarna Science Park.

Programpunkter
Tidigare vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson, citerade såväl Shakespeare som Hammarskjöld, och delade med sig av personliga betraktelser om Sverige i världen och världen i Sverige. Han lyfte också betydelsen av ordet ansvar, men menade också att ordet tillsammans kanske är det viktigaste framåt. Och framför allt – att värna om hoppet och sprida känslan av att alla kan bidra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare. Foto Ulf Palm

Med en blandning av humor och moraliska dilemman satte robotutvecklaren och AI-experten Fredrik Löfgren fingret på några av framtidens viktigaste frågor. Enligt Fredrik råder det ingen tvekan om att de stresståliga robotarna har framtiden för sig men att det är människan som har ansvaret för att se till att de gör rätt val.

Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI expert. Foto: Ulf Palm

Statsvetaren Suad Ali, med rötterna i Somalia och Åtvidaberg, har siktet inställt på att bli den första kvinnliga generalsekreteraren i FN. Och mycket talar för att hon kommer att lyckas. I början av året var hon med på Forbes lista ”30 under 30”. Och Suad Alis budskap var tydligt: Det finns en stor potential bland dagens värderingsstyrda ungdomar, och de ställer höga krav på transparens och socialt ansvarstagande inom näringslivet.

Ulrika Francke, vice ordförande i Swedbank, representerar en nästan 200 år lång historia som bygger på ett unikt lokalt samhällsengagemang i ständig utveckling. För Swedbank präglas verksamheten av ett allt större fokus på gröna produkter och att finansiera hållbara lösningar.

Att Jens Spendrup, ordförande för UF Dalarna och regionchefen Thomas Agneteg brinner för ungt företagande gick inte att ta miste på.

Dagens panel med Jan Eliasson, Suad Ali, Jens Spendrup och landshövding Ylva Thörn var enig om att det gäller att vara observant på värdeförskjutningar. Reagerar vi inte i tid riskerar vi att normalisera det som inte ska normaliseras. Det gäller att agera preventivt och att ge plats åt det goda samtalet.

Jan Eliasson, Ylva Thörn, Suad Ali och Jens Spendrup. Foto: Ulf Palm

”Arbetet med viktiga frågor om mänskliga rättigheter måste vara på riktigt – det räcker inte med vackra ord”

Daladagen 2017

Daladagen, som arrangeras av Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank, lockar allt fler deltagare. I år kom över 300 deltagare till Magasinet i Falun samtidigt som 21 UF-företag fanns på plats för att visa upp sina produkter med möjlighet till både försäljning och beställningar. Sparbanksstiftelsen Dalarnas och Swedbanks samarbete med UF-företagen utvecklas positivt och det finns en grund för ett djupare samarbete. Ungdomar och ekonomi – är en naturlig del av vårt samhällsengagemang. UF-representanter medverkade även i programmet.

Daladagen, som i år hade ett varierat utbud med fokusering på entreprenörskap och framtid, skapade stort engagemang och inspiration bland deltagarna. De traditionsenliga Dalastipendierna delades ut till personer, företag och organisationer som bidragit till lokal eller regional utveckling.

Programpunkter

Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso, höll en intressant föreläsning om konkurrens ur miljösynpunkt. Han presenterade flera spännande tankar där bland annat plast kan ersättas med trä och därmed få en viktig betydelse i det framtida miljöarbetet.

Karl-Henrik Sundström. Foto: Ulf Palm

Jan Eivinson, Bo Berggren och Ulf Nilsson. Foto: Ulf Palm

Renata Chlumska och Jan Eivinson. Foto: Ulf Palm

Renata Chlumska, professionell äventyrare med bland annat framtida rymdplaner höll ett spännande föreläsning.

Kjell Grundström och Jan Eivinson. Foto: Ulf Palm

Jan Eivinson, avgående styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna, avtackas av den tillträdande styrelseordföranden Kjell Grundström.

Daladagen 2016

Sparbanksstiftelsen Dalarna firar i år 25 år. Under dessa 25 år har Sparbanksstiftelsen Dalarna etablerat sig som en utvecklingspartner i ett stort antal projekt. Daladagen har blivit en tradition som vi arrangerar tillsammans med Swedbank. Ambitionen är också att vi skall attrahera en bred målgrupp och att deltagandet är avgiftsfritt.  Just nu prioriterar vi UF-företagen, Dalastipendier, Daladagen och Ung Ekonomi i samarbete med Swedbank.

Profiler inom näringsliv, journalistik och idrott kom till årets Daladag och gav sina egna personliga reflektioner, berättelser och tankar kring entreprenörskap. Dalastipendierna delades ut. Några av Dalarnas UF företag  berättade om sina erfarenheter och lärdomar från UF året och sålde även sina produkter.

Programpunkter

Hidayet Tercan kom till Sverige och Dalarna 1990 som flykting tillsammans med sin mamma och syskon. I dag är Hidayet entreprenör, föreläsare och debattör. Hon har arbetat för Röda Korset, utbildat svenskar, israeler och palestinier i konflikthantering, ledarskap och demokrati och har byggt upp och var generalsekreterare för kunskapsnätverket Transfer. Hidayet arbetare i närmare 3 år som affärsutvecklare inom Åhléns-koncernen och byggde sedan upp och var VD för vårdbemanningsföretaget Zemrete.

FALUN 2016-04-13 Daladagen Stiftelsen sparbanken Foto: Ulf Palm kod 71515

                                                      Hidayet Tercan.    Foto: Ulf Palm

Erik Paulsson. Foto: Ulf Palm

Erik Paulsson entreprenören som har byggt upp och utvecklat många företag. Inte så känt är kanske att Lindvallen, som är ursprunget till dagens börnoterade Skistar, köptes med syfte att vara en investering i medarbetare som skulle få möjlighet att åka till Sälen under sin ledighet.

Roberto Vacchi. Foto: Ulf Palm

Roberto Vacchi var tävlingscyklist under många år. Efter sin idrottskarriär blev han sportkommentator på tv. Roberto är ett efterfrågat namn som speaker för stora idrottsevenemang. Förra året fick Roberto svenskafans.com pris Guldskölden som Årets Sportkommentator och blev också framröstad som Årets TV-sportprofil på Kristallengalan.

Göran Bronner, Swedbank. Foto: Ulf Palm

Göran Bronner, CFO Swedbank, pratade om omvärlden och möjligheter, räntan, omvärldens påverkan på Sverige, digitalisering, förändrade kundbeteende och konsumentmakt.

Daladagen 2015

Årets Daladag i samarbete med Swedbank arrangerades på Magasinet i Falun med över 230 deltagare. Syftet med dagen är att belysa frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå. Den röda tråden i årets Daladag var entreprenörskap. De traditionsenliga Dalastipendierna delades ut till personer, företag och organisationer som bidragit till lokal eller regional utveckling.

Programpunkter

– Ulf Spendrup som är starkt engagerad i Ung Företagsamhet talade om unga och affärsmannaskap och gav många goda råd till de yngre deltagarna.

– Ung Företagsamhet Dalarna, som har ett djupare samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank, var på plats med flera ungdomar som startat egna företag 2014 och som presenterade sina idéer och erfarenheter under året.

– Håkan Holmberg, som arbetar med forskning och utveckling på Sandvik talade om framtidens energikälla, bränsleceller. Genom att använda ny teknik med t.ex. bränslecelldrivna bilar finns möjlighet att minska utsläppen radikalt.

– Sparbanksstiftelsen Dalarnas Dalastipendier delades ut, sammanlagt 200.000 kr till 4 privatpersoner, 1 företag och 3 föreningar.

– Per Holknekt gjorde mycket personliga nedslag i sitt liv med fokus på företagande och entreprenörskap utifrån tre ledstjärnor: Bekräfta, se människor, Tro på människor, släppa taget på sin egen kontroll och Ge andra chansen.

 Daladagen 2014

Daladagen 2014 – Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank har återupptagit traditionen med att arrangera Daladagen och detta år arrangerades Daladagen i Falun med 130 deltagare.

Programpunkter

 • Det lokala företaget Prioleva delade med sig av sina erfarenheter kring hur de finansierat sin dröm när banken inte hade möjlighet att vara med.
 • Anna Felländer Chefsekonom på Swedbank talade om internationellt makroperspektiv.
 • Lotta Lovén som är Utvecklingschef för Swedbanks digitiala tjänster berättade om den digitala utvecklingen.
 • Ung Företagsamhet Dalarna har ett djupare samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank. Årets bästa UF företag 2013 berättade om sitt företag – Teatermakarna Dalarna UF.
 • Sven Rosén, Ordförande Leksands IF Fastighets AB, gav sin bild av ekonomin inom elitidrott.
 • Sparbanksstiftelsens Dalastipendier delades ut, sammanlagt 300 000 kr till  6 privatpersoner, 1  företag, 1 organisation och 1 förening.

Daladagen 2008

Temat för detta år var ”Vägen till det attraktiva Dalarna”. Jan Eliasson (fd utrikesminister) och Bo Ekman (Tällberg foundation) diskuterade Dalarnas plats i en global värld, hur vi påverkas av finanskrisen och USA: s ekonomiska beslut.

 • Barack Obamas seger i USA-valet var naturligtvis ett hett ämne. Det var även samarbetslösningar för att utveckla Dalarna både som turistdestination och som boendeplats.
 • Lars Backhans (Microsoft Sverige) och Hanna Hallin, (ordf. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) gav en uppmaning till nytänkande och kreativitet i syfte att utveckla näringslivet i regionen.
 • Flera kunniga representanter från turistbranschen delade med sig av visioner om en hållbar turism och möjligheten att göra Dalarna ännu mer attraktivt.

Daladagen 2007

Det var nästan 300 personer som besökte Ex-huset, lyssnade på föreläsningar och samtalade kring Dalarnas utmaningar och möjligheter för framtiden under Daladagen 2007.

Bilden av Dalarna, företagsklimatet, kommunikationslösningar, ungdomars möjligheter och turismutveckling var några av de frågor som diskuterades – utifrån de klimatförändringar vi står inför och den fortsatta globaliseringen av ekonomin. Nya perspektiv gavs från såväl konstnärer, som unga och erfarna företagare, experter och politiker. Christer Gruhs, chefredaktör Dalarnas Tidningar, var moderator och föreläsare under dagen var:

 • Bo Ekman, ordförande Tällberg Foundation
 • Michael Storåkers, vd och ordförande Storåkers McCann reklambyrå
 • Maria Norrfalk, Landshövding Dalarnas Län
 • Per Holmgren, SVT
 • Ewa Björling, regeringsrepresentant och Sveriges Handelsminister

Vi hoppas att alla besökare fick med sig inspiration och uppslag kring Dalarnas utveckling i sitt fortsatta arbete!

Daladagen 2006

Under Sparbanksstiftelsen Dalarnas inspirationsdag kring länets framtid möttes representanter för privat och offentlig sektor – två närande sektorer i samverkan. Det blev en heldag med spännande reflektioner. Bland annat diskuterade Maud Olofsson och Thomas Östros ämnet Dalarna och globaliseringen.

Övriga programpunkter

 • Att leva och verka i Dalarna – två ungdomars funderingar kring sin framtid i Dalarna.
 • Så här går det för Dalarna, Jan Eivinson från Sparbanksstiftelsen Dalarna gav sina personliga reflektioner.
 • Lärande information om företag och offentlig sektor.
 • Göran Rosenberg författare och journalist, Ann Beskow ordförande Kommunstyrelsen i Orsa, samt Helena Burtus restaurangchef för Mc Donalds i Mora, samtalade på temat samspel för utveckling.
 • Bo Pettersson kommunalråd Leksands kommun, Gert Karnberger vd Claes Ohlsson, och Salka Börjesson-Eynon hotelldirektör Green Hotel, förde dialog om Global företagsamhet.
 • Landshövdingen för Dalarna Ingrid Dahlberg och Peter Hultkvist ordförande Region Dalarna, diskuterade Dalarnas framtid.
 • Dagen avslutades med eftertanke av Hidayet Tercan, Hon är kurd, flykting och arbetar med utvecklingsfrågor för Åhlens.

Wooden horses 130x164_stl 46x58mm webb

Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

 

FALUN 2016-04-13 Daladagen Stiftelsen sparbanken Foto: Ulf Palm kod 71515

Daladagen 13 april 2016

 

FALUN 2016-04-13 Daladagen Stiftelsen sparbanken Foto: Ulf Palm kod 71515

Daladagen 13 april 2016

FALUN 2016-04-13 Daladagen Stiftelsen sparbanken Foto: Ulf Palm kod 71515

Thomas Agneteg, Ung Företagsamhet Dalarna

 

 

 

 

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.