Daladagen följer upp…

Som en fortsättning på Daladagen 2021 bjöd Sparbanksstiftelsen och ByggDialog Dalarna in till en diskusson kring var alla unga ska bo. Programmet var en del i Region Dalarnas digitala konferens Dalating den 6 april 2022.

Minna Smångs och Kjell Grundström med gäster.