MÅDS-projektet, Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser.

Flera perspektiv möts i satsningen MÅDS när alla träffades i november 2021.

I det nationellt uppmärksammade MÅDS projektet (Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser) kommer 11 yrkeskvinnor med utländsk bakgrund att möta 11 välkända entreprenörer/företagare/ styrelseledamöter i Dalarnas näringsliv. Kvinnorna ska även genomgå ett gediget utvecklingspaket för att bli professionella styrelseledamöter. Allt i syfte att matcha företags behov mot deras kompetenser på styrelsenivå.

Idag har ca 20% av Sveriges invånare utländsk bakgrund. I Dalarna är det något lägre, ca 16%. I den allmänna debatten blir invandring och integration ofta sett som något som bör hanteras politiskt.
I den diskussionen tappar man insikten om att det är människor som i många fall är en helt outnyttjad resurs och möjlighet. Sverige är en exportnation och exporterar varor och tjänster för ca 2.203 mdr kronor. Dalarna är en av Sveriges 4 största exportregioner. Många svenska företag har sina kunder och marknader internationellt och har även en hel del medarbetarna med utländsk bakgrund.

På ett initiativ från StyrelseAkademien Dalarna har nu ett arbete startats för att hitta kvinnor som haft karriär, sin akademiska bakgrund i sitt hemland och i Sverige. Målet är att erbjuda företag i Dalarna denna många gånger dolda resurs med mycket kompetenta kvinnor.

Finansieringen sker med hjälp av Region Dalarna, Leksands Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Bjursås Sparbank, Norrbärke Sparbank och Sparbanksstiftelsen Dalarna.

Läs mer på StyrelseAkademien Dalarna >>

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.