Välkommen till Sparbanksstiftelsen Dalarna!

Sparbanksstiftelsen Dalarna bildades 1991 i samband med börsintroduktionen av Sparbanken Sverige AB. Vår huvuduppgift är att vara ägare i Swedbank och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi ska också främja sparsamhet.

Vi äger och förvaltar idag aktier i Swedbank. Vi äger också tillsammans med de tio andra ursprungliga sparbanksstiftelserna  i Sverige, Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, som i sin tur innehar och förvaltar aktier i Swedbank.

Avkastningen på aktierna kan vi använda för att främja utvecklingen i länet genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Vi tar ej emot projektansökningar utan styrelsen beslutar på eget initiativ vilka projekt som vi engagerar oss i. Under åren har vi bidragit med drygt 100 miljoner kronor till olika initiativ med syfte att bidra till Dalarnas utveckling.

Sparbanksstiftelsen Dalarna leds av en styrelse. Styrelseledamöterna är utsedda av våra 27 förtroenderåd som representerar olika geografiska områden i Dalarna.

Nytt kapital till företag bidrar till utveckling i Dalarna

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede genom det nystartade bolaget DalaCapital AB. Företag kan ansöka om, så kallat såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Dalarna har varit en drivande initiativtagare till satsningen som sker tillsammans med parterna Stiftelsen Dalarna Science Park, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna.

Läs mer om DalaCapital AB


Senaste nytt

26/03/23


Fina isbanor, så välförtjänta av..

Läs mer »

21/02/23


Parasport och Dalakampen, så härligt..

Läs mer »

01/02/23


Alexandra Lorenz tilldelas ett lokalt..

Läs mer »

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.