Läs mer och anmäl dig här >>


Välkommen till Sparbanksstiftelsen Dalarna!

Sparbanksstiftelsen Dalarna är ägare i Swedbank och verkar för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi främjar sparsamhet.

Genom avkastningen på aktierna har vi möjlighet att främja utvecklingen i länet genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Under åren har vi bidragit med drygt 100 miljoner kronor till olika initiativ med syfte att bidra till Dalarnas utveckling.


Senaste nytt

26/08/23


Folkärna Folkfest tillkom på initiativ..

Läs mer »

26/08/23


Karate är ett gammalt kamp-..

Läs mer »

21/08/23


Carthago Frafrance utvecklar ett nytt..

Läs mer »

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.