Välkommen till Sparbanksstiftelsen Dalarna!

Sparbanksstiftelsen Dalarna bildades 1991 i samband med börsintroduktionen av Sparbanken Sverige AB. Vår huvuduppgift är att vara ägare i Swedbank och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi ska också främja sparsamhet.

Vi äger och förvaltar idag aktier i Swedbank. Vi äger också tillsammans med de tio andra ursprungliga sparbanksstiftelserna  i Sverige, Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, som i sin tur innehar och förvaltar aktier i Swedbank.

Avkastningen på aktierna kan vi använda för att främja utvecklingen i länet genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Vi tar ej emot projektansökningar utan styrelsen beslutar på eget initiativ vilka projekt som vi engagerar oss i. Under åren har vi bidragit med drygt 100 miljoner kronor till olika initiativ med syfte att bidra till Dalarnas utveckling.

Sparbanksstiftelsen Dalarna leds av en styrelse. Styrelseledamöterna är utsedda av våra 29 förtroenderåd som representerar olika geografiska områden i Dalarna.

Senaste nytt

25/04/21


Daladagen 2021. Vi har ambitionen..

Läs mer »

28/01/21


Nytt kapital till företag bidrar..

Läs mer »

17/12/20


Lokala Stipendier, Sparbanksstiftelsen Dalarna har..

Läs mer »

Ung företagsamhet

Sparbanksstiftelsen Dalarna tycker att ungdomars möjlighet till arbete i Dalarna är viktigt för regionens framtid. Därför stödjer vi Ung Företagsamhet.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen! Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.