Välkommen till Sparbanksstiftelsen Dalarna!

Sparbanksstiftelsen Dalarna är ägare i Swedbank och verkar för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi främjar sparsamhet.

Genom avkastningen på aktierna har vi möjlighet att främja utvecklingen i länet genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Under åren har vi bidragit med drygt 100 miljoner kronor till olika initiativ med syfte att bidra till Dalarnas utveckling.