17/12/21

Dalacapital

Plattformen ShowDevote beviljas såddkapital för att kunna öka marknadsandelar och kännedom.

DalaCapital går in i ytterligare en digital start-up

DalaCapital AB, som är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park, investerar i företag i tidiga skeden genom så kallat såddkapital. Investeringarna görs i syfte att stötta det regionala näringslivet och bidra till en hållbar tillväxt i hela Dalarna.

Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare investeringar. Nu är det bolaget bakom plattformen ShowDevote, en distributionskanal för digitalt material med integrerad betalningsmodell för såväl föreningar, privatpersoner som företag, som fått ett ekonomiskt tillskott. Det nyligen tillkomna kapitalet ska användas för att sprida.

– Vi är otroligt glada att DalaCapital visar tilltro till vår digitala plattform och affär. Genom ShowDevote, vill vi vara en möjliggörare för fler att kunna ta betalt, och därmed kunna leva på inkomster för material som publiceras på nätet. Vi erbjuder en plattform som under kontrollerade former ger distributören både räckvidd och intäkt genom att nå den målgrupp plattformen framgångsrikt riktar sig till, säger Thomas Gilén, medgrundare, AGNSY AB som står bakom plattformen ShowDevote.

DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna.

– ShowDevote bygger på en affärsmodell som är både spännande, kreativ och rätt i tiden. Genom att erbjuda en plattform som både distribuerar material och samtidigt säkrar en intäkt, för den part som väljer att publicera där, möter bolaget ett marknadsbehov som tidigare varit begränsat, säger Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna.

DalaCapital ägs av Dalarna Science Park och har funnits i knappt ett år och drygt 40 ansökningar har inkommit från entreprenörer med nybildade bolag i Dalarna. Investeringen i den digitala plattformen ShowDevote, som tagits fram av bolaget AGNSY AB, är ett av DalaCapitals första investeringar.

– Konkurrensen om medel ur DalaCapital är stor vilket är glädjande eftersom det visar att entreprenörskapet är starkt i Dalarna. Det är väldigt positivt att alla vi initiativtagare till DalaCapital arbetar mot samma mål – att det investeringskapital vi erbjuder bolag i tidigt skede ska fungera som en stark kraft för hela Dalarnas fortsatta tillväxt, säger Angelica Ekholm, ordförande för DalaCapital tillika VD, Dalarna Science Park.

Start-up-bolaget Faster Forward beviljas såddkapital för snabbare tillväxt

DalaCapital går in i växande digital plattform

Nyligen beslutade DalaCapital om en ny investering. Det är bolaget bakom den snabbväxande digitala plattformen Faster Forward, som får ett välkommet ekonomiskt tillskott för att fortsätta växa. Plattformen växer för varje månad och vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Den digitala tjänsten kan enkelt identifiera aktiviteter runt om i Sverige som är anpassade till målgruppen. Det nyligen tillkomna kapitalet ska användas till att snabba på utvecklingen av fler tjänster samt öka marknadsföringsinsatserna. 

– Jag är givetvis väldigt glad över att DalaCapital beslutat att stötta vår fortsatta utveckling. Det ger oss en möjlighet att snabbt växa och kunna erbjuda en aktiv livsstil för ännu fler personer med funktionsnedsättning, säger Christian Hedberg, grundare och VD, Faster Forward AB.

DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna.

– Faster Forward är en investering som känns rätt i både hjärta och hjärna. Det är en innovativ och smart idé som inte bara stärker vår egen region utan också gör nytta långt utanför Dalarna, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna.

Nytt kapital till företag bidrar till utveckling i Dalarna

När Sparbanksstiftelsen Dalarnas styrelse hösten 2017 tog fram ”färdplanen” för kommande år, benämnd ”Vision 2020”, definierades satsningar framåt för Innovation och Tillväxt som viktigt fokusområde. Från 2019 har ordet ”Hållbar” av flera skäl tillförts. Innovation och Hållbar Tillväxt har sedan varit ledstjärnor för bland annat Daladagarna 2018 och 2019 samt för utökade satsningar på UF (Ung Företagsamhet Dalarna).

Ett projekt som nu blivit verklighet inom vårt fokusområde är DalaCapital AB som nu lanseras den 28 januari 2021. Det är mycket glädjande att vi nu har kommit i mål med detta. Det är en av Sparbanksstiftelsen Dalarnas större strategiska satsningar som definitivt kommer att sätta stora avtryck i länet. 

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede genom det nystartade bolaget DalaCapital AB. Företag kan ansöka om, så kallat såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Dalarna har varit en drivande initiativtagare till satsningen som sker tillsammans med parterna Stiftelsen Dalarna Science Park, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna.

Förhoppningarna på DalaCapital AB är stora och att satsningen leder till nya företag och utveckling för länet. Särskilt viktigt är att samtliga parter som deltar i satsningen lägger stor vikt vid utveckling för att skapa samhällsnytta i Dalarna. Motivet för ”tidigt” såddkapital är att det möjliggör att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. Ett ökat företagande i länet leder till hållbar ekonomisk tillväxt och ett rikare Dalarna, i vid bemärkelse.

För mer information kontakta gärna undertecknad.
Kjell Grundström
Ordförande

Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Angelica Ekholm, Stiftelsen Dalarna Science Park, Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag och Birgitta Sacrèdeus, Region Dalarna.

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Nyhetsarkiv

10/04/24


I tider av oro och..

Läs mer »

08/04/24


Nu var det dags igen..

Läs mer »

30/10/23


Sista veckan i oktober 2023..

Läs mer »

26/08/23


Folkärna Folkfest tillkom på initiativ..

Läs mer »

26/08/23


Karate är ett gammalt kamp-..

Läs mer »

21/08/23


Carthago Frafrance utvecklar ett nytt..

Läs mer »

21/07/23


DalaCapital har beslutat att investera..

Läs mer »

05/07/23


Orsakajt´n är en institution i..

Läs mer »

28/06/23


Ahlbäckstiftelsen värnar om Johan Ahlbäcks..

Läs mer »

16/05/23


Lokalt stipendium, till Orsa IF..

Läs mer »

14/05/23


Lokalt stipendium till Ludvika FFI,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Björn Johansson,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Per Wålstedt,..

Läs mer »

05/05/23


Lokalt stipendium, till Mats Reyier,..

Läs mer »

26/04/23


Sparbanksstiftelsen Dalarna har bidragit till..

Läs mer »

21/04/23


Jag har en idé är..

Läs mer »

30/03/23


Dalapop Dalapop är ett naturligt..

Läs mer »

26/03/23


Fina isbanor, så välförtjänta av..

Läs mer »

21/02/23


Parasportförbundet i Dalarna arrangerade Snöskolöpning..

Läs mer »

21/02/23


Det är bolaget bakom den..

Läs mer »

21/02/23


Parasport och Dalakampen, så härligt..

Läs mer »

01/02/23


Alexandra Lorenz tilldelas ett lokalt..

Läs mer »

01/12/22


Sparbanksstiftelsen Dalarnas lokala stipendium har..

Läs mer »

20/11/22


Lokalt stipendium till Anna Maria..

Läs mer »

06/10/22


Vi har bjudit in över..

Läs mer »

27/09/22


Lokala Stipendier Sparbanksstiftelsen Dalarna har..

Läs mer »

23/09/22


Bolaget SoKwikk, med en kombinerad..

Läs mer »

31/03/22


Som en fortsättning på Daladagen..

Läs mer »

17/12/21


Plattformen ShowDevote beviljas såddkapital för..

Läs mer »

16/12/21


Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare..

Läs mer »

02/12/21


Det är bolaget bakom den..

Läs mer »

06/10/21


Senast Daladagen genomfördes var oktober..

Läs mer »

30/10/20


22 oktober arrangerade Sparbanksstiftelsen Dalarna..

Läs mer »

28/10/20


Sparbanksstiftelsen Dalarna lanserar en vacker..

Läs mer »

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.