28/01/21

Nytt kapital till företag bidrar till utveckling i Dalarna

När Sparbanksstiftelsen Dalarnas styrelse hösten 2017 tog fram ”färdplanen” för kommande år, benämnd ”Vision 2020”, definierades satsningar framåt för Innovation och Tillväxt som viktigt fokusområde. Från 2019 har ordet ”Hållbar” av flera skäl tillförts. Innovation och Hållbar Tillväxt har sedan varit ledstjärnor för bland annat Daladagarna 2018 och 2019 samt för utökade satsningar på UF (Ung Företagsamhet Dalarna).

Ett projekt som nu blivit verklighet inom vårt fokusområde är DalaCapital AB som nu lanseras den 28 januari 2021. Det är mycket glädjande att vi nu har kommit i mål med detta. Det är en av Sparbanksstiftelsen Dalarnas större strategiska satsningar som definitivt kommer att sätta stora avtryck i länet. 

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede genom det nystartade bolaget DalaCapital AB. Företag kan ansöka om, så kallat såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Dalarna har varit en drivande initiativtagare till satsningen som sker tillsammans med parterna Stiftelsen Dalarna Science Park, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna.

Förhoppningarna på DalaCapital AB är stora och att satsningen leder till nya företag och utveckling för länet. Särskilt viktigt är att samtliga parter som deltar i satsningen lägger stor vikt vid utveckling för att skapa samhällsnytta i Dalarna. Motivet för ”tidigt” såddkapital är att det möjliggör att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. Ett ökat företagande i länet leder till hållbar ekonomisk tillväxt och ett rikare Dalarna, i vid bemärkelse.

För mer information kontakta gärna undertecknad.
Kjell Grundström
Ordförande

Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Angelica Ekholm, Stiftelsen Dalarna Science Park, Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag och Birgitta Sacrèdeus, Region Dalarna.

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Nyhetsarkiv

25/04/21


Daladagen 2021. Vi har ambitionen..

Läs mer »

28/01/21


Nytt kapital till företag bidrar..

Läs mer »

17/12/20


Lokala Stipendier, Sparbanksstiftelsen Dalarna har..

Läs mer »

30/10/20


22 oktober arrangerade Sparbanksstiftelsen Dalarna..

Läs mer »

28/10/20


Sparbanksstiftelsen Dalarna lanserar en vacker..

Läs mer »

Ung företagsamhet

Sparbanksstiftelsen Dalarna tycker att ungdomars möjlighet till arbete i Dalarna är viktigt för regionens framtid. Därför stödjer vi Ung Företagsamhet.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen! Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.