Stöd till ungdomars möjlighet till arbete

Den höga arbetslösheten bland unga är ett stort samhällsproblem, både nationellt, regionalt och lokalt. – Vi tycker att Ung Företagsamhet Dalarna gör en viktig insats i att förbereda ungdomar för arbetslivet och på så sätt öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Därför har vi valt att stödja dem, säger Jan Eivinson, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna. Sparbanksstiftelsens engagemang handlar bland annat om att ge stöd till insatser och utbildning i privatekonomi. – Om du ska klara av ekonomin i ett företag på ett bra sätt måste du också ha koll på dina egna privata pengar. Vi ser det som en förutsättning i företagande, säger Jan Eivinson.

Fotbollscamp UF, Kristinegymnasiet, Falun
SM-vinnare i Årets Affärsplan

Utbildning i privat ekonomi 

Ung Företagsamhet har tagit fram ett nytt grundskolematerial med fokus på ekonomi och erbjuder lärare en utbildningsdag kring detta. – Vår tanke är att lärarna sedan själva utbildar sina elever, säger Evelina Bark-Nordin, Regionchef, Ung Företagsamhet Dalarna. Undersökningar visar att de som arbetat med Ung Företagsamhets läromedel klarar sig bättre i arbetslivet. Det är en bra utbildning, och en merit att ha på sin CV. Förutom att jobba med ekonomi, såväl företagsekonomi som privat, handlar mycket av deras verksamhet om att utbilda ungdomar i det som är viktigt i arbetslivet. – Du måste våga ta i hand, prata inför en grupp, samarbeta i grupp, lära dig argumentation och vara delaktig i en debatt, till exempel. Det är viktigt oavsett om du i framtiden startar eget företag eller inte, säger Evelina Bark-Nordin.

Ung Företagsamhet Dalarna i samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank.

I samarbete med att läsåret 2015-16 startade deltog representanter ifrån Swedbank på Ung Företagsamhet Dalarnas lärarkickoff i Tällberg. Ett 70-tal UF-lärare från Dalarna var samlade och informerades om Swedbanks läromedel Ung Ekonomi.

Under UF-året hålls lokala mässor och tävlingar i de kommuner som har UF-företagande. Viktigt att ha en bra samverkan mellan skola och näringsliv och de lokala aktiviteterna inspirerar på ett enklare sätt till mer kontakter. Genom att sitta med i en jury blir näringslivet på ett mer konkret sätt med i den dagliga verksamheten på skolan. Under året deltar personal från lokala Swedbanks kontor och representanter från Sparbanksstiftelsen Dalarna på kommunala tävlingar och även på den regionala mässan.

Ung Företagsamhet på Yrkesförberedande utbildningar

Ung Företagsamhet Dalarna arbetar för att fler elever på Yrkesförberedande program ska få möjlighet att arbeta med UF-företagande. Det är på de yrkesförberedande programmen morgondagens företagare finns. Utvärderingar visar dock att elever och lärare på dessa program upplever att det är svårt med den ekonomiska delen av företagandet. Under lärarnas uppstartsdagar i augusti höll Lars Vilhelmsson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Dalarna, en ekonomiutbildning för gymnasielärare på Älvdalens Utbildningscentrum. Utbildningen blev mycket uppskattad av lärarna som kände att de fick större kunskap och konkreta tips att dela med sig till sina elever.

 

 

logga uf

 

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande.

Ung Företagsamhet finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.

Mer information om Ung Företagsamhet: www.ungforetagsamhet.se

Ung företagsamhet

Sparbanksstiftelsen Dalarna tycker att ungdomars möjlighet till arbete i Dalarna är viktigt för regionens framtid. Därför stödjer vi Ung Företagsamhet.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen! Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.