Ung Företagsamhet Dalarna

UF Dalarna är en av de mest framgångsrika UF-föreningarna i landet och kan redovisa ett stort antal medaljer under senare år för UF-företag (gymnasieelever årskurs 3) som deltagit i ”SM”. År 2021 stod 8 st UF-företag från Dalarna på prispallen! Det blev 3 guld och 5 silver. Se mer om SM:                                         https://ungforetagsamhet.se/dalarna/medaljregn-over-dalarna-pa-sm-2021

Under läsåret 2020/21 startade 936 elever UF-företag i länet och närmare 90% av dessa ”gick i mål” och fick intyget som gör dem redo att gå ut i livet med större kunskaper om företagande och en rejäl ökning av den personliga mognaden. Forskning och uppföljning visar att elever som deltagit i UF får betydande bättre utgångsläge på arbetsmarknaden än andra gymnasieelever. 

Ett ”UF-år” inleds med uppstart tidig höst, val av affärsidéer, bildande av företagsteam, val av mentorer, mm och start av företagen. Senare under hösten genomför UF-Dalarna numera Sveriges största Draknäste där de nya företagen ställs inför en kompetent jury som ”värderar och betygsätter” elevernas insatser. Därefter drivs företaget under resten av hösten och vidare in på vårterminen. Lokala tävlingar inom kommunerna genomförs och i mars månad på Dalamästerskapen utses vinnare i de olika kategorierna som sedan får delta på SM. Många av företagen redovisar en relativt stor försäljning med tanke på utgångsläget. UF-året avslutas med finalerna på SM och sedan avvecklas företagen.

Sparbanksstiftelsen och Ung Företagsamhet Dalarna

Under ett antal år har Sparbanksstiftelsen Dalarna utökat sitt engagemang (utöver partnersponsringen) till att även avse utbildning i privatekonomi för gymnasieelever. Konceptet benämns ”Min Ekonomi” och lektionerna räknar in ca 1000 gymnasieelever per år. Här samarbetar UF med Swedbank och deras koncept Ung Ekonomi från och med 2021.

Sparbanksstiftelsen har under senare år tagit platsen som största enskilda finansiär till UF Dalarna.  Förutom finansiering så bidrar Stiftelsen genom styrelsen medlemmar/förtroenderåd med:

  • Jurymedverkan i de kommunalt lokala mässorna/tävlingarna
  • Mentorer till enskilda UF-företag
  • Jurymedverkan i Draknästet
  • Jurymedverkan i den Regionala tävlingen
  • Kompetenstillskott till föreningens styrelse.

UF- företag har också sedan ett antal år en given plats i programmet för Daladagen. 

Ung Företagsamhet på Yrkesförberedande utbildningar

Ung Företagsamhet Dalarna arbetar för att fler elever på Yrkesförberedande program ska få möjlighet att arbeta med UF-företagande. Det är på de yrkesförberedande programmen morgondagens företagare finns. Utvärderingar visar dock att elever och lärare på dessa program upplever att det är svårt med den ekonomiska delen av företagandet. 

För mer information: https://ungforetagsamhet.se/dalarna

 

 

Ung Företagsamhet Sverige

Ung Företagsamhet (UF)är en obunden och ideell organisation med syftet att utbilda framförallt gymnasieelever i entreprenörskap och företagande. Uppdraget fullgörs genom ideella lokala föreningar i samtliga län i Sverige.  Sedan 2010 har verksamheten utökats till att även rikta sig till högstadieelever. Ungdomar ges genom UF möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Mer information om UF,  http://www.ungforetagsamhet.se

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.