Skapar en levande landsbygd…

Lokalt stipendium, till Per Wålstedt, Wålstedts Lantbruk, för sitt arbete med att erbjuda besökare upplevelser och att upptäcka det vackra på landsbygden.

Motivering:
”Per med familj har på ett hållbart sätt nyttjat alla delar i gårdens KRAV-märkta kärnverksamhet, för att inte bara skapa ett traditionellt lantbruk, utan även ett blomstrande företag med gårdsbutik, restaurang, kurser och logi. På så sätt bidrar han till en levande landsbygd i Dalarna.”

På bild: Per Wålstedt, Wålstedts Lantbruk