DalaCapital

DalaCapital AB är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park som investerar i företag i tidiga skeden genom så kallat såddkapital. Investeringarna görs i syfte att stötta det regionala näringslivet och bidra till en hållbar tillväxt i hela Dalarna. Läs mer om DalaCapital >>


Nytt kapital till företag bidrar till utveckling i Dalarna

Angelica Ekholm, Stiftelsen Dalarna Science Park.

När Sparbanksstiftelsen Dalarnas styrelse hösten 2017 tog fram ”färdplanen” för kommande år, benämnd ”Vision 2020”, definierades satsningar framåt för Innovation och Tillväxt som viktigt fokusområde. Från 2019 har ordet ”Hållbar” av flera skäl tillförts. Innovation och Hållbar Tillväxt har sedan varit ledstjärnor för bland annat Daladagarna 2018 och 2019 samt för utökade satsningar på UF (Ung Företagsamhet Dalarna).

Ett projekt som nu blivit verklighet inom vårt fokusområde är DalaCapital AB som nu lanseras den 28 januari 2021. Det är mycket glädjande att vi nu har kommit i mål med detta. Det är en av Sparbanksstiftelsen Dalarnas större strategiska satsningar som definitivt kommer att sätta stora avtryck i länet. 

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede genom det nystartade bolaget DalaCapital AB. Företag kan ansöka om, så kallat såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Sparbanksstiftelsen Dalarna har varit en drivande initiativtagare till satsningen som sker tillsammans med parterna Stiftelsen Dalarna Science Park, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna.

Förhoppningarna på DalaCapital AB är stora och att satsningen leder till nya företag och utveckling för länet. Särskilt viktigt är att samtliga parter som deltar i satsningen lägger stor vikt vid utveckling för att skapa samhällsnytta i Dalarna. Motivet för ”tidigt” såddkapital är att det möjliggör att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. Ett ökat företagande i länet leder till hållbar ekonomisk tillväxt och ett rikare Dalarna, i vid bemärkelse.

För mer information kontakta gärna Kjell Grundström, ordförande Sparbankstiftelsen Dalarna.

Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Angelica Ekholm, Stiftelsen Dalarna Science Park, Anders Hjertberg, Dalarnas Försäkringsbolag och Birgitta Sacrèdeus, Region Dalarna. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

DalaCapital beviljar såddkapital till start-up-bolaget Faster Forward för snabbare tillväxt

Det är bolaget bakom den snabbväxande digitala plattformen Faster Forward som får ett välkommet ekonomiskt tillskott för att fortsätta växa. Plattformen växer för varje månad och vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Faster Forward >>


DalaCapital beviljar såddkapital i den digitala start-up plattformen ShowDevote för att kunna öka marknadsandelar och kännedom

Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare investeringar. Nu är det bolaget bakom plattformen ShowDevote, en distributionskanal för digitalt material med integrerad betalningsmodell för såväl föreningar, privatpersoner som företag, som fått ett ekonomiskt tillskott.

Läs mer om ShowDevote >>


DalaCapital beviljar såddkapital till Kwikk för att fortsätta växa

Bolaget SoKwikk, med en kombinerad betal- och e-handelstjänst, får ett ekonomiskt tillskott för att växa ytterligare. Kwikk bidrar till digitaliseringen av Sverige och hjälper företag och föreningar att vi en enkel betalknapp snabbt kunna ta betalt för sina produkter och tjänster på nätet.

Läs mer om Kwikk >>


DalaCapital är stolt investerare i Simplitude Bookings innovation ”Court22”

Det är bolaget bakom den digitalt plattformen ”Court22” som får ett ekonomiskt tillskott ”Court 22” hjälper både spelare och ägare av padel- och tennishallar att via en app hitta vänner, chatta, boka speltider, samla lojalitetspoäng och planera event.

Läs mer om Court22 >>


Selfcheck växlar upp med nytt kapital från DalaCapital

DalaCapital har beslutat att investera i företaget Selfcheck, som tillhandahåller ett digitalt verktyg för egenkontroller. Selfcheck gör det enkelt för företag att få överblick och struktur i sin verksamhet genom digitala rutiner, checklistor och egenkontroller.

Läs mer om Selfcheck >>


Carthago Fragrance utvecklas med nytt kapital från DalaCapital och Tregion Invest

Carthago Frafrance utvecklar ett nytt koncept för framställning av eteriska oljor och dofter. Framställningen sker med hjälp av en mobil destilleringsprocess i nära anslutning till lokala odlingar och med kontroll på både kvalitet, miljöpåverkan och arbetsförhållanden.

Läs mer om Carthago Fragrance >>


Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.