Uppskattad folkfest för alla åldrar…

Lokalt stipendium, till Orsa IF löparloppet Orsakajt´n för ett uppskattat arbete med att bidra till Orsas varumärke.

Motivering:
Orsakajt´n är en institution i Orsa och en viktig del av Orsas varumärke. Midsommar i Orsa och Orsakajt´n hör ihop som kaffe och kaka eller ler och långhalm. Med förenade ideella krafter gör ni en insats för folkhälsan och levererar en folkfest för alla åldrar, med allt från Orsabajk´n till parvellopp och rullatorkajt´n. Med detta stipendium vill vi uppmärksamma och tacka er som arrangerar denna folkfest på det fantastiska sätt som  ni gör.

Foto: Jörgen Wåger Siljan News

På bild från vänster: Lars-Göran Karlsson Swedbank, Hans-Erik Laggar, en av grundarna OrsaKajtn, Hans Lans, bitr tävlingsledare OrsaKajtn, Liselott Länsmans, sparbanksstiftelsen Dalarna, Fredrik Larsson, tävlingsledare OrsaKajtn, Kristina Lillpers, bitr tävlingsledare OrsaBajkn