Sparbanksstiftelsen Dalarna har olika förtroenderådsområden i Dalarna. Varje område kan besluta om lokala uppmuntringsinsatser genom lokala aktiviteter. De lokala aktiviteterna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Förtroenderåden tillsammans med Swedbanks lokala kontorschef nominerar om de lokala aktiviteterna och beslut fattas i styrelsen.

.


Lokala aktiveter 2023

Västerbergslagen

Parasportförbundet i Dalarna arrangerade Snöskolöpning i Special Olympics och Dalakampen.

Sparbanksstiftelsen Dalarna hade förmånen att få vara med både vid öppningen och avslutningen och vi är så imponerade av alla deltagare. Totalt deltog ett fyrtiotal personer i flera olika distanser mellan 25 till 5000 meter. Glädjen och stoltheten över allas prestationer berörde alla som var där.

Deras kloka olympiska ed som stolt lästes upp innan spelet började fick en speciell plats i vårt hjärta ”Jag vill vinna, men om jag inte vinner låt mig vara stolt över mitt försök”. En fantastisk inställning med så mycket värme.

Två av deltagarna visar glada upp sina ryggsäckar som de fick i pris förutom de självskrivna medaljerna.

Stort Grattis till alla medverkande för fina insatser och en härlig dag!

Foto: Två av deltagarna tillsammans med Parasportförbundets ordförande Ola Brossberg.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.