DalaCapital beviljar såddkapital i den digitala start-up plattformen ShowDevote för att kunna öka marknadsandelar och kännedom

Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare investeringar. Nu är det bolaget bakom plattformen ShowDevote, en distributionskanal för digitalt material med integrerad betalningsmodell för såväl föreningar, privatpersoner som företag, som fått ett ekonomiskt tillskott.

Läs mer om ShowDevote >>