Sparbankstiftelsen Dalarnas olika projekt.

Sparbankstiftelsen Dalarna driver många olika projekt. Daladagen, Dalastipendiet samt lokala stipendier är helt stiftelsens egna initiativ men vi är med och stödjer många andra projekt bl.a. MÅDS-projektet och DalaCapital. Vi använder avkastningen på våra aktier i Swedbank för att främja utvecklingen i länet genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott.

Vy över Falun från hoppbackarna.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.