Organisation

Vi arbetar inom Sparbanken Dalarnas geografiska område. Det omfattar kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Stiftelsen fullföljer sitt ägaransvar dels genom aktiv regional närvaro och dels genom samverkan med andra ägare i Swedbank med likartad värdegrund.

Stiftelsens förtroenderåd för dialog med Swedbanks lokalkontor i Dalarna med målsättningen att sprida kunskap om vårt ansvar att vara idébärare såväl inom banken som inom vårt geografiska område angående sparbanksrörelsens grund-läggande idéer och värderingar.  Vi skall också bidra till att Swedbank blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

 

Njupeskär, Norra Dalarna

Njupeskär, Norra Dalarna

Förtroenderåden inkl. styrelsen ska verka utifrån paragraf två och tre i stiftelseförordnandet.

Paragraf 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige med särskild inriktning på Dalarna, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Paragraf 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Styrelse

Kjell Grundström, ordförande, Gustafs
E-post: kjell.grundstrom@edengarden.se
Mobil: 070-575 64 89

Lars Vilhelmsson, vice ordförande, Mora
E-post: viljon@moramail.se
Mobil: 070-383 21 04

Roger Hemming, Söderbärke
E-post: roger.hemming@telia.com
Mobil: 070-644 31 25

Erika Hinz, Borlänge
E-post: erika.hinz@dalarnasciencepark.se
Mobil: 070-557 77 67

Ewa Lövgren, Horndal
E-post: lovgren.ewa@tele2.se
Mobil: 073-569 45 67

Inger Nordström, Falun
E-post: ing.nordstrom@outlook.com
Mobil: 076-114 45 54

Ingemar Simonsson, Sälen
E-post: i.simonsson@telia.com
Mobil: 070-522 05 59

 

Elfsborg, Falun

Elfsborg, Falun

Förtroenderåd

Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med den lokala banken.

Förtroenderåd Borlänge

Anders Ahlgren, Gagnef

Kirsten Belin, Borlänge

Anders Björnhager, Borlänge

Erika Hinz, Borlänge

Kjell Grundström, Gustafs

Kristina Svensson, Borlänge

Förtroenderåd Falun

Göran Andersson, Falun

Bertil Eek, Falun

Jan Eivinson, Falun

Niklas Jonsson, Falun

Inger Nordström, Falun

Alf Tangnäs, Falun

Karin Torneklint, Falun

Förtroenderåd Norra Dalarna

Helen Arnesson, Orsa

Ing-Marie Bergman, Älvdalen

Torsten Larsson, Dala-Järna

Liselott Länsmans, Orsa

Ulrika Runesson, Malung

Ingemar Simonsson, Sälen

Lars Vilhelmsson, Mora

Förtroenderåd Södra Dalarna

Petra Jarlheim, Avesta

Johannes Kotschy, Avesta

Kenneth Linder, Folkärna

Ewa Lövgren, Horndal

Allan Salåker, Hedemora

Förtroenderåd Västerbergslagen

Roger Hemming, Söderbärke

Anders Hjelm, Ludvika

Carin Runeson, Smedjebacken

Maria Strömkvist, Nyhammar

Jan Willner, Ludvika

 

 

 

Ung företagsamhet

Sparbanksstiftelsen Dalarna tycker att ungdomars möjlighet till arbete i Dalarna är viktigt för regionens framtid. Därför stödjer vi Ung Företagsamhet.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen! Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.