Organisation

Vi arbetar inom Sparbanken Dalarnas geografiska område. Det omfattar kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Stiftelsen fullföljer sitt ägaransvar dels genom aktiv regional närvaro och dels genom samverkan med andra ägare i Swedbank med likartad värdegrund.

Stiftelsens 27 förtroenderåd inom 5 olika områden för dialog med Swedbanks lokalkontor i Dalarna med målsättningen att sprida kunskap om vårt ansvar att vara idébärare såväl inom banken som inom vårt geografiska område angående sparbanksrörelsens grund-läggande idéer och värderingar. Vi skall också bidra till att Swedbank blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Förtroenderåden inkl. styrelsen ska verka utifrån paragraf två och tre i stiftelseförordnandet.

Paragraf 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige med särskild inriktning på Dalarna, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Paragraf 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

STYRELSE

Kjell Grundström, ordförande, Gustafs
kjell.grundstrom@edengarden.se
Mobil: 070-575 64 89

Erika Hinz, Borlänge
erika.hinz@dalarnasciencepark.se
Mobil: 070-557 77 67

Roger Hemming, Söderbärke
roger.hemming@telia.com
Mobil: 070-644 31 25

Ewa Lövgren, Horndal
lovgren.ewa@outlook.com
Mobil: 073-569 45 67

Liselott Länsmans, Orsa
liselott.lansmans@gmail.com
Mobil: 070-647 24 53

FÖRTROENDERÅD

Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med Swedbank.

Förtroenderåd Borlänge
Anders Ahlgren, Gagnef
Kirsten Belin, Borlänge
Anders Björnhager, Borlänge
Erika Hinz, Borlänge
Helén Gustafsson, Borlänge
Kjell Grundström, Gustafs

Förtroenderåd Falun
Göran Andersson, Falun
Niklas Jonsson, Falun
Lisa Staffas, Falun
Mikael Selander, Falun

Förtroenderåd Norra Dalarna
Helen Arnesson, Orsa
Ing-Marie Bergman, Älvdalen
Liselott Länsmans, Orsa
Thomas Nielsen, Mora
Oskar Lundgren, Vansbro

Förtroenderåd Södra Dalarna
Petra Jarlheim, Avesta
Johannes Kotschy, Avesta
Kenneth Linder, Folkärna
Ewa Lövgren, Horndal
Allan Salåker, Hedemora

Förtroenderåd Västerbergslagen
Roger Hemming, Söderbärke
Anders Hjelm, Ludvika
Lise-Lott Långberg, Smedjebacken
Anders Olausson, Ludvika
Maria Strömkvist, Nyhammar