Organisation

Vi arbetar inom Sparbanken Dalarnas geografiska område. Det omfattar kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Stiftelsen fullföljer sitt ägaransvar dels genom aktiv regional närvaro och dels genom samverkan med andra ägare i Swedbank med likartad värdegrund.

Stiftelsens förtroenderåd för dialog med Swedbanks lokalkontor i Dalarna med målsättningen att sprida kunskap om vårt ansvar att vara idébärare såväl inom banken som inom vårt geografiska område angående sparbanksrörelsens grund-läggande idéer och värderingar.  Vi skall också bidra till att Swedbank blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

 

Njupeskär, Norra Dalarna

Njupeskär, Norra Dalarna

Förtroenderåden inkl. styrelsen ska verka utifrån paragraf två och tre i stiftelseförordnandet.

Paragraf 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige med särskild inriktning på Dalarna, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Paragraf 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Styrelse

Kjell Grundström, ordförande, Gustafs
E-post: kjell.grundstrom@edengarden.se
Mobil: 070-575 64 89

Ulf Nilsson, vice ordförande, Falun
E-post: ulf.x.nilsson@sandvik.com
Mobil: 070-341 65 55

Roger Hemming, Söderbärke
E-post: roger.hemming@telia.com
Mobil: 070-644 31 25

Erika Hinz, Borlänge
E-post: erika.hinz@teknikdalen.se
Mobil: 070-557 77 67

Ewa Lövgren, Horndal
E-post: lovgren.ewa@tele2.se
Mobil: 073-569 45 67

Ingemar Simonsson, Sälen
E-post: i.simonsson@telia.com
Mobil: 070-522 05 59

Lars Vilhelmsson, Mora
E-post: viljon@cleanmail.se
Mobil: 070-383 21 04

Elfsborg, Falun

Elfsborg, Falun

Förtroenderåd

Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med den lokala banken.

Förtroenderåd Borlänge

Anders Ahlgren, Gagnef

Kirsten Belin, Borlänge

Anders Björnhager, Borlänge

Erika Hinz, Borlänge

Kjell Grundström, Gustafs

Kristina Svensson, Borlänge

Helena Åkerberg, Stora Skedvi

Förtroenderåd Falun

Göran Andersson, Falun

Bertil Eek, Falun

Jan Eivinson, Falun

Ulf Nilsson, Falun

Inger Nordström, Falun

Alf Tangnäs, Falun

Karin Torneklint, Falun

Förtroenderåd Ovansiljan

Helen Arnesson, Orsa

Ing-Marie Bergman, Älvdalen

Ola Blumenberg, Mora

Liselott Länsmans, Orsa

Lars Vilhelmsson, Mora

Förtroenderåd Södra Dalarna

Annica Hanses, Avesta

Susanne Holmberg, By Kyrkby

Kenneth Linder, Folkärna

Ewa Lövgren, Horndal

Förtroenderåd Västerbergslagen

Roger Hemming, Söderbärke

Anders Hjelm, Ludvika

Carin Runeson, Smedjebacken

Maria Strömkvist, Nyhammar

Jan Willner, Ludvika

Förtroenderåd Västerdalarna

Annelie Bälter, Malung

Torsten Larsson, Dala-Järna

Ingemar Simonsson, Sälen

Sofia Söderström, Malung

 

Ung företagsamhet

Sparbanksstiftelsen Dalarna tycker att ungdomars möjlighet till arbete i Dalarna är viktigt för regionens framtid. Därför stödjer vi Ung Företagsamhet.

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen! Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.