Organisation

Vi arbetar inom Sparbanken Dalarnas geografiska område. Det omfattar kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Stiftelsen fullföljer sitt ägaransvar dels genom aktiv regional närvaro och dels genom samverkan med andra ägare i Swedbank med likartad värdegrund.

Stiftelsens 27 förtroenderåd inom 5 olika områden för dialog med Swedbanks lokalkontor i Dalarna med målsättningen att sprida kunskap om vårt ansvar att vara idébärare såväl inom banken som inom vårt geografiska område angående sparbanksrörelsens grund-läggande idéer och värderingar.  Vi skall också bidra till att Swedbank blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Njupeskär, Norra Dalarna

Njupeskär, Norra Dalarna

Förtroenderåden inkl. styrelsen ska verka utifrån paragraf två och tre i stiftelseförordnandet.

Paragraf 2

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige med särskild inriktning på Dalarna, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Paragraf 3

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Styrelse

Kjell Grundström, ordförande, Gustafs
E-post: kjell.grundstrom@edengarden.se
Mobil: 070-575 64 89

Inger Nordström, vice ordförande, Falun
E-post: ing.nordstrom@outlook.com
Mobil: 076-114 45 54

Roger Hemming, Söderbärke
E-post: roger.hemming@telia.com
Mobil: 070-644 31 25

Erika Hinz, Borlänge
E-post: erika.hinz@dalarnasciencepark.se
Mobil: 070-557 77 67

Liselott Länsmans, Orsa
E-post: liselott.lansmans@gmail.com
Mobil: 070-647 24 53

Ewa Lövgren, Horndal
E-post: lovgren.ewa@outlook.com
Mobil: 073-569 45 67

 

Elfsborg, Falun

Elfsborg, Falun

Förtroenderåd

Förtroenderåden ska föra en ständig diskussion med lokala banker i frågor som är aktuella, speciellt när det gäller samhällsengagemang. Arbetssättet är decentraliserat och förtroenderåden engagerar sig tillsammans med den lokala banken.

Förtroenderåd Borlänge

Anders Ahlgren, Gagnef

Kirsten Belin, Borlänge

Anders Björnhager, Borlänge

Erika Hinz, Borlänge

Kjell Grundström, Gustafs

Förtroenderåd Falun

Göran Andersson, Falun

Niklas Jonsson, Falun

Lisa Staffas, Falun

Inger Nordström, Falun

Alf Tangnäs, Falun

Förtroenderåd Norra Dalarna

Helen Arnesson, Orsa

Ing-Marie Bergman, Älvdalen

Anders Bjernulf, Sälen

Liselott Länsmans, Orsa

Thomas Nielsen, Mora

Ulrika Runesson, Malung

Förtroenderåd Södra Dalarna

Petra Jarlheim, Avesta

Johannes Kotschy, Avesta

Kenneth Linder, Folkärna

Ewa Lövgren, Horndal

Allan Salåker, Hedemora

Förtroenderåd Västerbergslagen

Roger Hemming, Söderbärke

Anders Hjelm, Ludvika

Lise-Lott Långberg, Smedjebacken

Anders Olausson, Ludvika

Maria Strömkvist, Nyhammar

 

 

 

 

Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.