Lokalt stipendium, till Shotokan Karateklubb för ett fantastiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna för en rolig, lärande och hälsosam fritid.

Karate är ett gammalt kamp- och självförsvarssystem, som började utvecklas på 300-talet i Indien och som på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den lilla japanska ön Okivawa. Karaten tränades flitigt bland såväl herrskap som bönder.

Vi har även i Avesta fortsatt den mångåriga traditionen med karate. Nästa år har ASK i 50 år med individen som fokus tränat, graderat och stärkt psyke, koncentration och gemenskap från åldrarna 5 år till 77 år.

Vi vill med detta lyfta fram en kampsportsförening, som verkligen anammar just vad kampsport innebär. Gemenskap, träning och disciplin som skapar förutsättningar för individer att skapa balans mellan det fysiska och det mentala.

På bild: Elever från Shotokan Karateklubb