Lokala stipendier

Sparbanksstiftelsen Dalarna har olika förtroenderådsområden i Dalarna. Varje område kan besluta om lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur. Det går inte att söka stipendiet utan att förtroenderåden tillsammans med Swedbanks lokala kontorschef nominerar stipendiaterna och beslutar.


Stipendier 2023

Borlänge-Gagnef-Säter

Lokalt stipendium, till Björn Johansson, Catarinas Sprätthönseri, för sitt fina arbete med en levande landsbygd i Dalarna.

Motivering:
”Med fokus på djuret och biologisk mångfald, lyckas Björn leverera en närproducerad och KRAV-märkt produkt. Genom sitt företag Catarinas Sprätthönseri bidrar han till en levande landsbygd i Dalarna”

På bild: Björn Johansson, Catarinas Sprätthönseri

Lokalt stipendium, till Per Wålstedt, Wålstedts Lantbruk, för sitt arbete med att erbjuda besökare upplevelser och att upptäcka det vackra på landsbygden.

Motivering:
”Per med familj har på ett hållbart sätt nyttjat alla delar i gårdens KRAV-märkta kärnverksamhet, för att inte bara skapa ett traditionellt lantbruk, utan även ett blomstrande företag med gårdsbutik, restaurang, kurser och logi. På så sätt bidrar han till en levande landsbygd i Dalarna.”

På bild: Per Wålstedt, Wålstedts Lantbruk

Lokalt stipendium, till Mats Reyier, Murboannas Ost, för sitt fantastiska arbete med att skapa en mötesplats för alla och envar med roliga teman, spännande och lärorika upplevelser för såväl liten som stor.

Motivering:
”Murboannas har utvecklats från ett litet mejeri på gården till ett varumärke som satt Borlänge på kartan. Vidare har Mats öppnat upp sin gård och lyckats skapa en samlingsplats där dalfolket kan njuta och trivas.”

På bild: Mats Reyier, Murboannas Ost


Södra Dalarna

Lokalt stipendium, till Folkärna folkfest för deras gedigna arbete för att få fler med att sprida intresset för folkmusik.

Motivering:
Folkärna Folkfest tillkom på initiativ av syskonen Elinne och Anton Leandersson Andreas för att öka intresse för folkmusik. Folkfesten arrangerades 2023 för femte gången. Under dessa år har artister medverkat med ambitionen att skapa en gränsöverskridande scen med lokal folkmusik, akustisk musik och världsmusik. Förutom att lyssna på musik arrangeras kurser i låtspel och folkdans. Även kurser för barn anordnas. Intresset och antal besökare ökar stadigt för arrangemanget som skapar en familjär stämning och närhet mellan artister och publik.

På bild från vänster: Anton Leanderson Andréas, Folkärna folkfest, Elinne Leanderson, Folkärna folkfest och Johannes Kotschy, förtroenderåd Södra Dalarna.

Lokalt stipendium, till Shotokan Karateklubb för ett fantastiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna för en rolig, lärande och hälsosam fritid.

Motivering:
Karate är ett gammalt kamp- och självförsvarssystem, som började utvecklas på 300-talet i Indien och som på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den lilla japanska ön Okivawa. Karaten tränades flitigt bland såväl herrskap som bönder.

Vi har även i Avesta fortsatt den mångåriga traditionen med karate. Nästa år har ASK i 50 år med individen som fokus tränat, graderat och stärkt psyke, koncentration och gemenskap från åldrarna 5 år till 77 år.

Vi vill med detta lyfta fram en kampsportsförening, som verkligen anammar just vad kampsport innebär. Gemenskap, träning och disciplin som skapar förutsättningar för individer att skapa balans mellan det fysiska och det mentala.

På bild: Elever från Shotokan Karateklubb

Lokalt stipendium, till Långfärdsskridskor i Stjärnsund, SAIF för ett gediget arbete med isbanor för alla skridskoåkare i Södra Dalarna

Motivering:
Sparbanksstiftelsen Dalarna, område södra Dalarna, vill premiera Långfärdsskridskor i Stjärnsund, SAIF, för det ideella arbete som så fort det blir kallgrader och hållbar is, tidigt på säsongen och under hela vintern, ser till att det blir åkbar is till glädje för alla skridskoåkare i södra Dalarna. Det är ett fantastiskt ideellt arbete som utförs för att iordningställa och sköta isbanorna.

På bild från vänster: Ewa Lövgren, förtroenderåd Södra Dalarna, Mikael Simas, SAIF, Lars Näslund Ordförande i SAIF, Allan Salåker, SAIF och Johannes Kotschy, förtroenderåd Södra Dalarna.

Norra Dalarna

Lokalt stipendium, till Orsakajt´n för en fantastisk insats för folk och folkhälsan i alla åldrar.

Motivering:
Orsakajt´n är en institution i Orsa och en viktig del av Orsas varumärke. Midsommar i Orsa och Orsakajt´n hör ihop som kaffe och kaka eller ler och långhalm. Med förenade ideella krafter gör ni en insats för folkhälsan och levererar en folkfest för alla åldrar, med allt från Orsabajk´n till parvellopp och rullatorkajt´n. Med detta stipendium vill vi uppmärksamma och tacka er som arrangerar denna folkfest på det fantastiska sätt som  ni gör.

Foto: Jörgen Wåger Siljan News

På bild från vänster: Lars-Göran Karlsson Swedbank, Hans-Erik Laggar, en av grundarna OrsaKajtn, Hans Lans, bitr tävlingsledare OrsaKajtn, Liselott Länsmans, sparbanksstiftelsen Dalarna, Fredrik Larsson, tävlingsledare OrsaKajtn, Kristina Lillpers, bitr tävlingsledare OrsaBajkn

Västerbergsslagen

Lokalt stipendium till Johan Ahlbäckstiftelsen, Smedjebacken

Ahlbäckstiftelsen värnar om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst. Stiftelsens ändamål är även att förvalta Johans Ahlbäcks ateljé och göra den tillgänglig för besök. Vidare delar stiftelsen ut ett årligt pris till en konstnär som arbetar i Johan Ahlbäck anda och arrangerar eller medverkar till utställningar med Johan Ahlbäcks konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen.

Lokalt stipendium till Ludvika FFI, Stadsloppet

Motivering:
Ludvika stadslopp motiverar till fysisk aktivitet som främjar hälsa och välbefinnande för alla deltagare. Ludvika stadslopp har med mottot gå, lunka, löp för hela familjen skapat ett motionslopp och en tävling för alla oavsett ålder, kön och träningsbakgrund. När pandemin slog till visade Ludvika stadslopp prov på stor flexibilitet genom att snabbt ställa om till både virtuella och corona anpassade stadslopp. Detta säkerställde att stadsloppet kunde fortsätta trots den rådande pandemin. Svenska Friidrottsförbundet har lyft fram Ludvika stadslopp som ett föredöme, vilket visar på den höga kvaliteten och professionalism som präglar arrangemanget.

På bild från vänster: Roger Hemming, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Lars Hultgren Ludvika FFI, Elin Hussfelt Swedbank

Stipendier 2022

Falun

KORSNÄS IF FOTBOLL tilldelas Sparbanksstiftelsen Dalarnas Lokal Stipendium, Falun 2022

Motivering:
Korsnäs IF Fotboll bedriver en mycket fin ungdomsverksamhet som känns välkomnande och inkluderande. Ungdomsfotbollen leds med passion, engagemang och präglas av kamratskap, glädje och lekfullhet. Ledarna har utbildats i antimobbing. Unga flickor och pojkar blir sedda och bekräftade, får nya kompisar, får röra på sig och får träna sig i samarbete och laganda.

Södra Dalarna

Lokalt stipendium, till Alexandra Lorenz, Blomsterlycka Gård, för sitt fantastiska arbete med skapandet av en en unik mötesplats

Motivering till det lokala stipendiet: En bit från By kyrka spricker skogen upp och om våren och sommaren målas en otroligt vacker tavla upp. Med blommor, sjön Nässen och röda lador så skapas denna tavla. Alexandra har genom Blomsterlycka gård skapat en blomstrande oas. Med finess och fingertoppskänsla, nytt och gammalt, sommar och vinter, blommor och skog har en unik mötesplats vuxit fram, som lockar människor från stad och land. En entreprenör med gröna fingrar och smart sinne gör ett fantastiskt arbete i denna fina bygd.

På bild: Alexandra Lorens, Blomsterlycka Gård och Johannes Kotschy, förtroenderåd Södra Dalarna.

Lokalt stipendium, till Anna Maria och Johan Eriksson, Avesta, för sitt fantastiska initiativ Wallofacceptance.

Motivering till det lokala stipendiet: Wallofacceptance – Anna Maria och Johan har med sin familj använt mod, kreativitet och handlingskraft för att stå upp för alla människors lika värde genom skapandet av färgsprakande Wallofacceptance. Detta engagemang mot intolerans, fördomar, för sammanhållning och medmänsklighet har även fått spridning och engagemang på andra orter i Sverige.

På bild: Johan och Anna Maria Eriksson, Wallofacceptance, Avesta

Lokalt stipendium, till Anna och Lars Karlsson, Horndal, för mångåriga insatser med Naturpasset.

Motivering till det lokala stipendiet: Naturpasset – en aktivitet i skogen som finns på över 400 områden runt om i Sverige och som är mer än bara motion. Alla oavsett ålder kan delta på sitt eget sätt.I Horndal är det Anna och Lars Karlsson, som på ett oförtröttligt sätt, lockat många att ta sig ut i skogen för att leta kontroller. 
Tillsammans har de i många år lagt ner ett fantastiskt arbete med denna aktivitet.  Över ett kvarts sekel har de tålmodigt ordnat sponsorer, sett till att kartor tagits fram och satt ut kontroller i skogen. 
Deltagarantalet har ständigt ökat. På våren väntas det med spänning vart Naturpasset skall arrangeras i skogarna runt Horndal. Till hösten är förväntningarna stora på vem som vunnit de priser som årligen delas ut.

På bild från vänster: Ewa Lövgren Sparbanksstiftelsen Dalarna, Anna och Lars Karlsson Naturpasset Horndal.


Norra Dalarna

Lokalt stipendium, Orsa-Mora Skating

Motivering: Orsa-Mora Skating är en ideell förening som årligen skapar en magnifik vacker skridskoarena på Orsasjöns och Saxvikens isar. Föreningen erbjuder kortare och längre slingor samt olika aktiviteter och tävlingar. När väder och snötillgång tillåter erbjuds även skidspår. Banorna nyttjas av såväl vana långfärdsskridskoåkare som barnfamiljer med vanliga skridskor men också för promenader och skridskoåkning. De ger också ortsbor och turister en enkel access att på olika sätt kunna njuta av Orsasjön vilket bidrar till ökad folkhälsa. Skridskoarenan är en reseanledning som lockar turister från både Sverige och bland annat Holland vilket ger ringar på vattnet i form av ökad beläggning på boendeanläggningar, restaurangbesökare och övrig handel.

På bild från vänster: Thomas Nielsen, förtroenderåd Norra Dalarna, Alf Björkman, Orsa-Mora Skating, Anders Lindkvist, Orsa-Mora Skating och Jenny Fougstedt, Swedbank.

Lokalt stipendium, Lima Skyttegille, Lima

Motivering: De senaste åren har skidstation i Lima genomgått en stor förvandling:
Från att endast kunna användas vintertid till längdskidåkning och skidskytte, så står här nu istället en multiarena för både sommar- och vinteraktiviteter. Anpassningar har också gjorts för att arenan ska passa funktionshindrade. Detta ger denna målgrupp chansen att aktivt kunna delta i aktiviteter som de tidigare varit utestängda från. Den unika anläggningen betyder förstås mycket lokalt, för både ung och gammal. Men detta sätter även Tandö på kartan långt utanför kommungränsen.

På bild från vänster: Sten-Owe Renhall, Lima Skyttegille samt Ingemar Simonsson och Ulrika Runesson, Sparbanksstiftelsen Dalarna. Fotograf: Ulf Oskarsson.


Lokalt stipendium till Ulum Dalska, Älvdalen och Brunnsbergs IF, Dragkamp, Älvdalen

Ulum Dalska motivering: Föreningen Ulum Dalska har under snart 40 år med passion och stort engagemang arbetat för älvdalskans bevarande och utveckling. Det älvdalska språket är en värdefull kulturskatt som ömt vårdas av föreningen. Med målet att kunna föra språkarvet vidare till kommande generationer arbetar föreningens medlemmar på många olika sätt med att sprida kunskap om språket, framför allt bland barn och unga. Det är den yngre generationen som är älvdalskans framtid. Med en outsinlig energi kämpar föreningen också för att få älvdalskan erkänt som ett språk och det målet kommer att nås, för det här är föreningen som aldrig ger upp.


Brunnsbergs IF, Dragkamp, Älvdalen motivering: Den lilla lokala föreningen från byn Brunnsberg med de stora internationella framgångarna inom den udda sporten dragkamp. Med energi och entusiasm har Brunnsbergs IF ́s dragkampare byggt upp en verksamhet som lockar både gammal och ung. De engagerar och inspirerar barn och ungdomar till en aktiv och hälsosam fritid och erbjuder en trivsam gemenskap. De är goda ambassadörer för Brunnsberg, Älvdalen och norra Dalarna och sätter vårt område på kartan när de arrangerar tävlingar på hemmaplan och de ger norra Dalarna fin PR inom och utanför Sveriges gränser.

Personerna på bilden från vänster: Peter Folkesson, Ulum Dalska, Monica Andersson, Swedbank, Ing-Marie Bergman, Sparbanksstiftelsen Dalarna och Simon Andersson Brunnsbergs IF, Dragkamp.
Fotograf: Nisse Schmidt.
_______________________________________________________________________________________

Lokalt stipendium till Lilla Sällskapet, vin och deli Jeanette Sundberg.
Motivering:
Pristagaren är en restaurang i Orsa centrum som har fokus på lokala och svenska råvaror. Svenska ekologiska och lokala råvaror är helt rätt i tiden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att driva restaurang på en liten ort har sina utmaningar, att framgångsrikt göra det under en pandemi och dessutom våga satsa på utbyggda lokaler och ny filial visar prov på stor idérikedom, god service och stort mod. Genom samarbeten med andra aktörer i Orsa samt många egna idéer når pristagaren ut med sina produkter och sitt varumärke, till exempel försäljning hos Saluhallen eller ”drive-in-take-away.

Personerna på bilden från vänster: Helen Arnesson, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Jeanette Sundberg, Lilla Sällskapet – vin och deli och Maria Forsberg, Swedbank. Foto: Klaus Csucs

_________________________________________________________________________________________

Lokalt stipendium: Öje Winter Arena och Lännviksrevyn

Öje Winter Arena motivering:
De ideella krafterna bakom Öje Winter Arena har skapat ett utflyktsmål med aktiviteter som passar gammal och ung, elit och motionär. Många timmars slit ligger bakom fina skidspår, och rätt underlag i spark- och skridskobanan. Det saknas aldrig ved för den som vill göra upp en eld och grilla sin medhavda mat. Och det bästa av allt; hit hittar inte längre bara lokalbefolkningen, utan även långväga utländska gäster. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Lännviksrevyn motivering:
Lännviksrevyn bidrar till att bevara bygdens dialektala kultur, de bjuder på fantastisk underhållning, har gett en gammal festplats nytt liv, de har vågat satsa på sin dröm och det har verkligen blivit en stor framgångssaga. Från en källare i Lännviken till slutsålda föreställningar på Brånens Fesplats i Öje. 
En fantastisk prestation!

Från vänster: Agnes Nilsson och Erik Karlsson från Lännviksrevyn samt Kjell Pedersen och Klara Gustafsson-Pedersen från Öje Winter Arena.

Västerbergslagen

Lokalt stipendium: Väsman VinterArena, Ludvika
Multibanor på sjöis för motion och rekreation är något som föreningen Väsman VinterArena skapar. Isbanor som på ett naturligt sätt lockar till aktiviteter för barn, unga, vuxna och internationella besökare för aktiviteter på skridskor, spark, promenad men även skidåkning på sidan av isbanorna.

Väsman VinterArena skapar därför mervärde för lokalbefolkningen och besökare som bidrar till att sätta focus på Ludvikas unika möjligheter.

Personerna på bilden från vänster är Marie-Louise Åkman, Bengt Åkman, Lars Fredriksson, Pelle Forsgren, Väsman VinterArena samt Roger Hemming, Sparbanksstiftelsen Dalarna och Elin Hussfelt, Swedbank. Bild: Maria Karlsson

Stipendier 2021

Norra Dalarna

Lokalt Stipendium: Hansjö Mejeri, Orsa
Stipendiet utdelades i samband med Företagarfrukost på Orsa Hornberga Gård.

Motivering: Hansjö Mejeri står för en produktutveckling och affärsmodell som ligger helt rätt i tiden. Lokalproducerade mejeriprodukter som saluförs både i den egna, obemannade lantbutiken, i de största affärskedjorna i de närmaste kommunerna, i den lokala saluhallen samt genom samarbeten med restauranger i närområdet. Genom nytänkande marknadsföring i sociala medier där engagemanget och det genuina intresset lyser igenom når företaget ut med både sina produkter och lockar besökare till bygden.

Personerna på bilden från vänster är Liselott Länsmans, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Björn Daniels, Hansjö Mejeri och Lena Hedberg, Swedbank.

Lokalt Stipendium: Återbruket Klippen, Sollerön
Sparbanksstiftelsen Dalarnas Lokala Stipendium utdelades 2 december 2021 vid Moragalan.

Motivering: Återbruket Klippens verksamhet uppmanar till en mera hållbar konsumtion. Genom sin verksamhet skapar de möjligheter för att återbruka istället för att slänga och köpa nytt, och uppmanar till sparsamhet. Detta är hållbart ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv. 

Behållningen från försäljningen går till skolklasser, föreningar, familje- och ungdomsaktiviteter och olika projekt för utveckling av lokalsamhället.

Utdelare var Liselott Länsmans, som representerar Sparbanksstiftelsen Dalarnas Förtroenderåd i  Norra Dalarna och Maria Forsberg, Swedbank. Återbruket Klippen representerades av Jon Böhlmark och Anita O Mattes.

Södra Dalarna

Lokalt Stipendium: Fotograf Therese Asplund, Avesta

Motivering: När konst möter verklighet, fiktion blir sanning, under och över vatten, alla årstider, till just de ögonblick där magi uppstår. Där finner vi Therese Asplund, som fångar just de ögonblicken med sin kamera för oss andra, så att vi också får uppleva dessa stunder med hennes prisbelönta fotografier.

Guld, silver och brons! Therese har dem alla i de flesta mästerskap som går i fotografering. Talang, med kämpaglöd och en outsinlig källa till kreativitet. En av Sveriges bästa fotografer.

Personerna på bilden från vänster är Johannes Kotschy, Therese Asplund och Ewa Lövgren. Johannes Kotschy och Ewa Lövgren representerar Sparbanksstiftelsen Dalarnas Förtroenderåd i Södra Dalarna.

Lokalt Stipendium: Avesta OK, Avesta
Stipendiet utdelades den 18 september under Avestafestivalen.

Motivering: Vi har fått små viktiga checkpoints lite här och där i vår kommun. Dessa små checkpoints har gjort att ung som gammal stuckit ut i skog och mark, stad och bebyggelse för att lyckas knipa så många checkpoints, som bara går. Ett fenomenalt sätt att göra orientering ännu mer folklig och på ett underbart sätt även smyga in hälsa och välmående i allas våra liv på ett enkelt och roligt sätt. Avesta OK har med detta projekt sett till att närmare 40 000 checkpoints registrerats. Det går inte att beskriva det på ett annat sätt än med ordet succé.

Utdelare var Petra Jarlheim och Johannes Kotschy som representerar Sparbanksstiftelsen Dalarnas Förtroenderåd i Södra Dalarna. Avesta OK representerades av Per Westman och Solveig Palm i mitten på bilden.

Lokalt Stipendium: By Slånkvicku
Stipendiet delades ut i samband med återinvigningen av By Kyrka och invigningen av årets Slånkvicku. Utdelare var Ewa Lövgren, Johannes Kotschy, Sparbanksstiftelsen Dalarna och Cihan Kicil, Swedbank, Avesta.

Motivering: By Slånkvicku är en natur- och kulturvecka som byborna arrangerar. En stor folkfest som engagerar gammal som ung. En vecka av musik och upplevelser. Vi vill med detta stipendium uppmärksamma arrangörer och alla dessa drivna människor som tillsammans med sin fantastiska drivkraft skapar denna vecka som har blivit till en stor folkfest med många besökare.

Landshövding Ylva Thörn med make Lars Thörn, Ulf Berg, ordförande By Slånkvicku och Ewa Lövgren, Sparbanksstiftelsen Dalarna.
Johannes Kotschy, Cihan Kicil och Ewa Lövgren.

Västerbergslagen

Lokalt Stipendium: Skattlösbergs bygdegille

Motivering: Föreningen gör en natur- och kulturinsats av stora mått. Helheten, med Dan Anderssons diktsamling och Luossa, den successivt utvecklade Finngammelgården i byn och inte minst vården och underhållet av det storslagna öppna landskapet är imponerande.

Personerna på bilden från vänster är Leif Andersson, Eva Pettersson, Ingrid Sundell, Skattlösbergs bygdegille, Roger Hemming, Sparbanksstiftelsen Dalarna och Elin Hussfelt, Swedbank.

Lokalt stipendium: Våffelbruket Hammarbacken, Ludvika

Motivering: Katarina och Claes har med Våffelbruket satt Hammarbacken och Ludvika på kartan genom att servera unika våffelkreationer. Ett nytänk vad gäller att nyttja den vackra miljön runt magasinet med caféverksamhet och aktiviteter som en naturlig mötesplats för stora och små. Våffelbruket har även skapat en hel del nya arbetstillfällen för många ungdomar i Ludvika. Allt detta har blivit en succé trots pandemitider.

Personerna på bilden från vänster är Roger Hemming, Andreas Norrström, Katarina Unemar, Anneli Andersson och Anders Olausson. Roger Hemming och Anders Olausson representerar Sparbanksstiftelsen Dalarna. Andreas Norrström och Anneli Andersson representerar Swedbank. Katarina Unemar, Våffelbruket Hammarbacken, Ludvika.

Stipendier 2020

Södra Dalarna

Lokalt stipendium: Årstidens bästa, Linda Hansson, Avesta

Linda Hansson, Avesta

Lokalt stipendium: Skidspåret Djupdalsvägen, Horndal-Garpenberg

Representerades av Staffan Dickfors, Paul Danielsson med flera.

Lokalt stipendium: Rockbonden, Gården i Näckenbäck, By

Amanda Bergman Hollingby och Petter Winnberg.

Norra Dalarna

Lokalt stipendium: Rockdale Natur- och Kulturupplevelser, Älvdalen

Strax före jul fick Rockdale Natur- och Kulturupplevelser, Älvdalen mottaga ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Dalarna.

Personerna på bilden från vänster är Ing-Marie Bergman, Marit Norin, Torbjörn Zakrisson, Lars Vilhelmsson. Ing-Marie och Lars representerar Sparbanksstiftelsen Dalarna.

Lokalt stipendium: Quarnstensgrufvans Vänner, Malung

Quarnstensgrufvans Vänner fick ta emot Sparbanksstiftelsen Dalarnas lokala stipendium.

Personerna på bilden från vänster är Jenny Fougstedt, Swedbank, Ingemar Simonsson, Sparbanksstiftelsen Dalarna och Bente Mellqvist Danielsson, Quarnstensgrufvans Vänner. Foto: Malungsbladet

Västerbergslagen

Lokalt stipendium: Solisten och operasopranen Maria Keohane, Smedjebacken och
Bokstugan i Brunnsvik, Brunnsviks Folkhögskola.


Stipendier 2019

Borlänge

Lokalt stipendium: Hans Nygren, Bergebo Skidanläggning, Borlänge.
GiveMe5, Borlänge och Gagnet Windband, Gagnef.

Falun

Lokalt stipendium: Helena Sahlen-Nelson, Dansa i Falun, Falun.

Södra Dalarna

Lokalt stipendium: Ulla-Karin Jönsson, Fors. Martin Alvin, Horndals revyn, Cabaret i Verket, Avesta och Sven-Inge Grönkvist, IK Juno, Avesta.

Västerbergslagen

Lokalt stipendium: Mikael Hedberg, Poker Run, Smedjebacken. Aktivitetsbyrån, Fredriksberg och Teaterslaget, Ludvika.

Norra Dalarna

Lokalt stipendium: Katarina Hanser, Saluhallen, Orsa. Oscar Diös, Orsa Hotell.
Troll & Clownstigen, Mora och Michell Cranning-Hillgren, Dala-Järna
.


Daladagen

Vi arrangerar återigen Daladagen. Syftet med Daladagen är att belysa aktuella frågor inom ekonomi och företagande på regional, nationell och internationell nivå.

Dalastipendiet

Varje år delas stipendier ut till personer, företag och organisationer som genom nytänkande bidrar till lokal eller regional utveckling.

Lokala stipendier

Vi stödjer lokala uppmuntringsinsatser genom lokala stipendier. De lokala insatserna ska ha bäring på sparsamhet, privatekonomi, näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur.